I denna rapport sammanfattas fem aktuella doktorsavhandlingar med olika perspektiv på Migranters möte med svensk hälso- och sjukvård. Forskarna belyser hur svensk sjukvård diagnosticerar, klassificerar, registrerar, informerar, konsulterar och behandlar migranter i olika tillstånd mellan liv och död. Varje kapitel avslutas med rekommendationer om förbättrande åtgärder som tar sikte på olika aspekter av migranters möte med svensk hälso- och sjukvård. Ett återkommande tema är betydelsen av kommunikation, eftersom bristande kommunikation mellan vårdtagare och vårdgivare bidrar till missförstånd, förbiseenden, försummad avgörande information och felaktiga beslut som i vissa fall får fatala konsekvenser. I rapporten föreslår forskarna bland annat:

  • Att antalet genomförda hälsoundersökningar av asylsökande kommer att öka om den idag frivilliga och regionalt organiserade hälsoundersökningen av asylsökande görs om till ett nationellt, statligt finansierat och organiserat, system för hälsoorienterat migrantmottagande
  • Att vårdgivare i Sverige blir mer ”hälsolitterata” och professionellt kunniga om den hälsorelaterade betydelsen av deras vårdtagares ”hälsolitteracitet”; dvs. deras förmåga att få tag på, förstå, kommunicera, värdera och använda sig av hälsoinformation
  • Att i större utsträckning använda lättillgänglig digital teknik som mobiltelefoner och mobilappar för att bättre garantera rätten till tolk i vårdmöten och för att förbättra resultaten vid egenvård av sjukdomar som typ 2-diabetes

Det är Delmis förhoppning att den förmedlade kunskapen ska bidra till ett fördjupat intresse för hur vi gemensamt stärker folkhälsan i globaliseringens tidevarv och att rapporten kan stimulera en allmän diskussion om hur resurser kan fördelas och användas för att möjliggöra hållbarare levnadsvillkor och friskare svenskar, oberoende av deras geografiska och nationella startpunkter.

I antologin medverkar författarna Juliet Aweko, Ulrika Byrskog, Annika Esscher, Robert Jonzon och Josefin Wångdahl. Redaktörer är Delmis utredningssekreterare André Asplund, Raoul Galli, Iris Luthman och Sara Thalberg.

Rapporten Migranters möte med svensk hälso- och sjukvård (2020:7) ingår i Delmis serie Avhandlingsnytt.

Foto av Darko Stojanovic från Pixabay.