Policy briefen gör tydligt i skillnaden och likheterna mellan människosmuggling och människohandel, två begrepp som ofta återkommer och förväxlas i den allmänna debatten om migration, de juridiska bestämmelserna runt de båda begreppen klargörs också. I Policy Briefen synliggörs några av de risker som finns med att bli smugglad över nationsgränser samt farorna med att personer utsatta för människohandel blir klassificerade som irreguljära migranter. I texten lyfts även en rad policyrekommendationer fram, bland annat statliga förpliktelser när det gäller mänskliga rättigheter gentemot personer som riskerar att bli utsatta för människohandel eller misshandlade av smugglare. En central fråga är hur stater effektivt kan skydda personer från att bli utsatta för människohandel?

Policy Briefen är skriven av Ryszard Piotrowicz som är professor i juridik vid Aberystwyth universitet, Wales, och andre vice ordförande i GRETA, Europarådets expertgrupp om åtgärder mot människohandel.