Lagförändringen 2016 påverkar i synnerhet personer som beviljas uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande som fått mycket starkt begränsade möjligheter att återförenas med nära familjemedlemmar. Men den nya lagen har även lett till förändringar som i princip omfattar alla som bor i Sverige, särskilt då det gäller möjligheten att ta hit en partner från ett land utanför EU. Rapporten sätter de svenska förändringarna i ett jämförande perspektiv genom att analysera hur 2016 års regeländringar förhåller sig till EU-rätt, andra länders regelverk samt överväganden kring anhöriginvandringspolitik – både de som gjorts tidigare i Sverige och de som gjorts i våra grannländer Danmark och Norge.

Några övergripande slutsatser och rekommendationer

  • Rapporten visar att 2016 års regelförändringar utgör ett dramatiskt brott från tidigare politik, som ensidigt motiverats som ett sätt att begränsa invandring. De restriktiva förändringarna präglas av en strävan att anpassa Sverige till EU:s lägstanivå för att inte sticka ut med mer förmånliga regler än omgivningen.
  • Kartläggningen av EU:s 28 medlemsländer plus Norge och Schweiz vad gäller tillämpning av fyra olika kategorier av villkor för anhöriginvandring bidrar till att konkretisera vad ”EU:s miniminivå” kan innebära. 
  • Studien visar bland annat att den stora invandringen 2015 utlöst reformer och regeländringar i politiken för anhöriginvandring i alla tre länder. Men medan förändringarna i Danmark och Norge låg i linje med den policyutveckling som kunnat märkas under mycket (Danmark) eller ganska (Norge) lång tid, kan förändringarna i Sverige beskrivas i termer av ett plötsligt migrationspolitiskt paradigmskifte.

Om rapportförfattaren

Rapporten, Familj, medborgarskap, migration - Sveriges politik för anhöriginvandring i ett jämförande perspektiv (2018:5), är skriven av Karin Borevi, docent och lektor i statsvetenskap vid Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola och affilierad forskare vid Centrum för forskning om religion och samhälle (CRS), Uppsala universitet.

Foto av Sandy Millar från Unsplash.