Medborgarskapet utgör en viktig del av den politiska gemenskapen och utgör en förutsättning för inkludering inte bara i den politiska, utan även i den ekonomiska och sociala gemenskapen. Temat var högaktuellt i Sverige under hösten 2015 då det pågick en livlig debatt om bl.a. medborgarskapets betydelse för integration. I två nya Delmi-rapporter presenterades en historisk och jämförande analys av regelverken i Sverige, Norge och Danmark.

Rapporten Svenskt medborgarskap - reglering och förändring i ett skandinaviskt perspektiv (2015:5) är skriven av Mikael Spång och är en historisk översikt som belyser förändringarna i de skandinaviska ländernas medborgarskapsreglering.

Rapporten Vem blir medborgare och vad händer sen? Naturalisering i Danmark, Norge och Sverige (2015:6) är skriven av redaktörerna Pieter Bevelander, Jonas Helgertz samt Anna Tegunimataka och Bernt Bratsberg.

Medverkande

Pieter Bevelander, Professor i IMER på Malmö högskola och ledamot för Delmi.

Mikael Spång, Fil.dr. i statsvetenskap, Malmö högskola.

Jonas Helgertz, Fil.dr. i ekonomisk historia, Lunds universitet.

Karin Borevi, Docent i statsvetenskap, Södertörn högskola.

Qaisar Mahmood, Författare till boken Jakten på svenskhet samt verksam vid Riksantikvarieämbetet.

Moderator: Joakim Palme, Professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet och ordförande för Delmi.