Den första delen av det AMIF-finansierade projektet kommer att undersöka svenska och utländska myndigheters roll, funktion och samarbete i återvändandeprocessen. Syftet är att adressera hur nationella och bilaterala diplomatiska verktyg (både formella och informella) kan främja ett effektivare, hållbart och humant återvändande av de individer som saknar laglig rätt att vistas i Sverige.

Projektet finansieras av Asyl-, migra­tions- och integ­ra­tions­fonden (AMIF).

Foto: J Lee, Unsplash