I det AMIF-finansierade Delmiprojektet "Återvändande som internationell migrationspolitik: samordning inom och över nationella gränser" söker Delmi kontinuerligt information och feedback från referensgruppen. Delmi presenterade under det senaste mötet arbetet och preliminära resultat i delprojekt ett samt synopsis och det initiala arbetet för delprojekt två. 

Referensgruppen följer projektet, bidrar med praktiknära kunskap och spelar en aktiv roll i projektets utformning. I gruppen finns personer som representerar internationella och nationella myndigheter och organisationer som arbetar direkt eller indirekt med återvändandeprocessen.

EU-logga med texten "medfinansieras av Europeiska unionen"

Foto: Sigmund, Unsplash