Några övergripande slutsatser

  • Flyktingar röstar i större utsträckning än personer som har kommit som anhöriginvandrare, och arbetskraftsinvandrare har lägst röstbenägenhet av de tre grupperna.
  • Resultatet visar att kvinnor och de som erhållit svenskt medborgarskap har ett högre valdeltagande, jämfört med män och de som inte har svenskt medborgarskap.
  • Röstbenägenheten ökar ju längre tid personer har vistats i Sverige, oavsett vilket typ av uppehållstillstånd de har.
  • Slutligen kan vi se skillnader i valdeltagande med hänsyn till flyktingars härkomstland där personer födda i Somalia har det högsta valdeltagandet.

Om författaren

Policy briefen är skriven av Pieter Bevelander, Professor i Internationell Migration och Etniska Relationer (IMER) på Malmö Universitet och ledamot för Delmi.

Policy Briefen publiceras 7 juli 2022.

Foto av Element5 Digital från Unsplash