Denna Policy brief sammanfattar resultaten från forskningsprojektet Integration och tradition: framväxten av en Syrisk-ortodox kyrka i Sverige. Den visar hur integrationsprocesser inom nyligen etablerade religiösa samfund i Sverige kan se ut samt lyfter fram hur dessa processer kan påverka immigranters integration.

Några övergripande slutsatser och rekommendationer

  • Församlingar skulle behöva stöd både från stiften och från till exempel Myndigheten for stöd till trossamfund (SST) för att kunna genomföra relevanta anpassningar. Exempel på dessa är: utbildning av präster i Sverige, språkutbildning i kyrkospråket för både barn och vuxna samt utbildning för styrelseledamöter om föreningsarbete.
  •  Unga vuxna är en grupp som inom kyrkan uppfattas som svåra att nå ut till och behålla. Det görs vissa anpassningar som är specifikt riktade mot dessa, men det finns inom kyrkan en frustration över det ändå inte räcker till. Även här skulle riktade insatser från till exempel SST kunna vara till hjälp. Ett förslag är att erbjuda utbildningar för barn- och ungdomsledare, vilka skulle kunna motsvara de som för närvarande ges av SST till kvinnor med ledarskapspositioner i trossamfund.
  • Församlingarnas verksamhet sker på lokal nivå, men det är främst på statlig nivå som religiösa samfund kan erhålla stöd. I detta fall skulle riktade utbildningsinsatser för tjänstepersoner och politiker på kommunal nivå när det gäller religiösa samfund och dess verksamheter kunna var en väg att gå för att möjliggöra för kommuner att fånga upp och kunna stödja den integrerande funktion som religiösa samfund kan ha för immigranter.

Om författaren

Magdalena Nordin är docent i religionssociologi och universitetslektor vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion på Göteborgs universitet.

Policy Briefen publicerades 2 november 2023.

Foto: Abgarus, Wikipedia