Seminariet utgår ifrån en kommande kunskapsöversikt som sammanställer forskning om återvändande och (åter)integration för barn i familj, med fokus på utbildning, sociokulturell (åter)integration och hälsa, samt möjligheter och hinder för en framgångsrik återvändande- och (åter)integrationsprocess. Kunskapsöversikten har skrivits av Delmi på uppdrag av Resurscentrum och Strömsunds kommun som en del av deras AMIF-finansierade projekt Barn i familj. Översikten ska bidra till ökad beredskap för samhällsaktörer, på nationell och på kommunal nivå, i Sverige som är involverade i återvändandeprocessen för barn i familj. 

Medverkande:

  • Inledare talare: Maria Malmer Stenergard, Sveriges Migrationsminister.
  • Pinar Aslan Akay, författare till kunskapsöversikten, forskare inom socialt arbete och utredningssekreterare på Delmi.
  • Bi Puranen docent och forskare vid Institutet för Framtidsstudier
  • Mikaela Hagan projektledare för AMIRA II vid Röda Korset
  • Elisabeth Lindholm chef för Resurscentrum vid Strömsunds kommun
  • Elisabeth Dahlin, Generaldirektör vid Barnombudsmannen.
  • Avslutande talare: Joakim Palme, professor vid Uppsala Universitet och Delmis ordförande.
  • Moderator: Ann-Louise Rönestål 

Logga för Strömsunds kommun, Resurs Centrum, Barn i Familj och Delmi

Illustration: Ida Brogren