Tidigare forskning på området

Delmi har i två föregående projekt studerat återvändandeprocessen där det framkommit att det finns en stor förbättringspotential på återvändandeområdet. Delmirapporten De som inte fick stanna (2020:1) pekade på påtagliga implementeringsproblem hos de svenska förvaltningsmyndigheterna. Medan den AMIF-finansierade Delmirapporten, De som skickades tillbaka (2021:10), visade att återvändande och återintegration är en svår process med osäkert utfall oavsett vilken dimension man mäter och bedömer utifrån. Få lyckas bli hållbart återintegrerade och ett antal åtgärder kan övervägas för att förbättra återvändarnas vilja och beredskap samt öka möjligheterna till en hållbar återintegration. Båda dessa rapporter och mer om arbetet kring De som skickades tillbaka kan du läsa om under flikarna i högerspalten.

 

Foto: Christian Buehner, Unsplash