Under 2015 och 2016 hamnade Sverige i det globala rampljuset som slutligt värdland för många människor på flykt som sökte sig till Europeiska unionen.  Det stora i mottagandet av flyktingar och den ojämna fördelningen mellan de europeiska länderna fick konsekvenser även inom Sverige med ett synnerligen ojämnt mottagande kommunerna emellan. Denna policy brief tar avstamp i skillnaderna mellan kommunerna och studerar lokal migrationspolitik i Sverige före, under och efter migrationskrisen och de policyförändringar som denna händelse medförde.

Författare till policy briefen är Jon Nyhlén, docent i statsvetenskap vid Stockholms universitet, och Gustav Lidén, docent i statsvetenskap vid Mittuniversitetet.  

Policy Briefen publicerades 7 februari 2023.

Foto: Nick Brunner, Unsplash.