Det partipolitiska landskapet i Sverige har på kort tid förändrats och migrationsfrågor är på allas läppar. Både i Europa och i Norden har radikala högerpopulistiska partier haft stora framgångar den senaste tiden men bemötandet av dessa partier ser väldigt olika ut. Den här rapporten handlar om hur svenska tidningar på sina ledarsidor beskriver Sverigedemokraterna (SD) i jämförelse med hur andra radikala högerpopulistiska partier beskrivs i Danmark, Norge och Finland. Den första studien jämför hur nordiska mainstreamtidningars ledarsidor beskrivit radikala högerpopulistiska partier. I den andra delstudien undersöks en artikelserie på internetsajten Avpixlat där SD-sympatisörer berättar om varför de väljer att rösta på SD.

Några övergripande slutsatser och rekommendationer

  • Det skedde inte någon större förändring av hur SD bemöts på landets ledarsidor under perioden 2009–2012. Sverige sticker ut i jämförelse med hur motsvarande partier hanteras på ledarsidor i grannländerna Norge, Danmark och Finland.
  • Rapporteringen i medierna utgick under den undersökta perioden från att väljarna hade ett val att antingen rösta på Sverigedemokraterna eller något av de andra riksdagspartierna, vilket kan ha bidragit till polariseringen i svensk politik.
  • Gällande artikelserien i Avpixlat dras slutsatserna att det finns flera platser för offentliga samtal, och alternativen till mainstreammedier spelar en viktig roll för ett parti som inte är en del av etablissemanget.
  • Utgångspunkten på Avpixlat är att allt var bättre förr, att Sverige inte klarar av fler invandrare, att kostnaderna för migrationspolitiken skenar, att det finns anledning att känna oro inför bristen på ledarskap och att andra länder borde ta ökat ansvar för asylmottagningen.
  • Utifrån en sådan verklighetsbeskrivning är en röst på Sverigedemokraterna förståelig och logisk, trots mainstreampressens avståndstagande. De berättelser som förmedlas på Avpixlat innehåller såväl nostalgi som löften om en annan och bättre framtid, även om det mer handlar om att återskapa något som gått förlorat. Det finns skäl att tro att läsarna uppfattar de andra riksdagspartierna som visionslösa.

Om raportförfattarna

Rapporten, Invandring, mediebilder och radikala högerpopulistiska partier i Norden (2016:6), är skriven av Anders Hellström, docent i Statsvetenskap vid Malmö Institute for studies of migration, diversity and welfare (MIM), Malmö Högskola, och Anna-Lena Lodenius, journalist och författare.

Foto av AbsolutVision från Unsplash.