I projektet använder forskarna olika metoder och material — kvantitativa och kvalitativa — för att undersöka både formella och informella civilsamhällesinitiativ som ofta förbisetts i tidigare forskning. De resultat som presenteras i Policy Briefen bygger på material från fem bostadsområden med ekonomiska och sociala utmaningar i Sverige, och på jämförelser med ytterligare två bostadsområden i England. Det totala urvalet inkluderar fallstudier och intervjuer med över 200 individer som på olika sätt är involverade i civilsamhället i Sverige och England, varav över 100 representerar olika civilsamhällesinitiativ i Sverige.

Några övergripande slutsatser och rekommendationer

  • Föreställningen om ett frånvarande civilsamhälle i förorter stämmer ofta inte överens med verkligheten eftersom civilsamhället fyller viktiga funktioner där statliga och privata insatser är otillräckliga.
  • Civilsamhället spelar en aktiv roll i att främja skolgång och anställningsmöjligheter genom en rad aktiviteter och initiativ. Dessa inkluderar läxhjälp för barn och vuxna, språkkaféer som främjar språkinlärning och utbyte samt olika insatser för att främja högre utbildning och arbete, såsom stöd i CV-skrivande, och dessutom hjälp att förmedla praktik- och traineeplatser.
  • Civilsamhället spelar en betydande roll för den socialpsykologiska integrationen genom att bidra med stöd, medmänsklighet, förväntningar, hopp och motstånd. Det lokala civilsamhället har exempelvis ofta som målsättning att motverka vad som uppfattas som en ensidig debatt om ”utsatta områden” genom att förändra narrativet och bidra till positiva förväntningar eller stöd i olika former.
  • Civilsamhället möter stora utmaningar, inte minst när det gäller att säkerställa tillgången till nödvändiga resurser. För att underlätta för små civilsamhällesorganisationer bör man därför göra det lättare att söka finansiering samt se till att de medel och resurser som erbjuds är adekvata och främjar initiativ med lokal förankring. 

Om författarna

Gabriella Elgenius är professor i sociologi vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. 

Publiceringsdatum: 15 december 2023

Foto: Andrew Moca från Unsplash.